ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στις ΚοινότητεςΝεοχωρίου και ΚατοχήςΔ.Ε. Οινιαδών Δήμου […]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ‘’ΛΟΥΡΟΣ’’ Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ & ΠΑΡΑΛΙΑ ‘’ΔΙΟΝΙ’’ Κ. ΚΑΤΟΧΗΣ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ I.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού με τίτλο ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ I.Π. […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για παροχή υπηρεσιών για φωτογράφηση εκθεμάτων και χώρων Μουσείου Τρικούπη για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  παροχή υπηρεσιών για Φωτογράφιση εκθεμάτων και […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, ψυχαγωγικού υλικού και βιβλιοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  Προμήθεια Γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, ψυχαγωγικού […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης (Τέντες) στο κτίριο για τις ανάγκες του Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  Προμήθειας και τοποθέτησης ειδών σκίασης (τέντες) […]