ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ IΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ […]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμ. πρωτ.:5553   ΕΡΓΟ:            «Εργασίες οδοποιίας για αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Ελληνικών» […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                             Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 01/04/2021 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 199 ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ.)   […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

 Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνισμό η“ προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :5179/24-03-2021   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ […]

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. 3787/05-03-2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου – οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικό -Κοινωνικό -Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’αριθ.πρωτ. 3787/05-03-2021 διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού  για την Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου -οπωροπωλείου ,κρεοπωλείου ,αρτοποιείου ,ζαχαροπλαστείου ,υλικά φαρμακείου […]

Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των κτιρίων του Δήμου ενόψει των εθνικών επετείων καθώς και του εορτασμού του Επετειακού έτους 2021

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. 24/11-03-2021 – Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και του […]