Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του προσώπων που εποπτεύει και των Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό η“ προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Με το παρόν έγγραφο μας  σας γνωρίζουμε ότι στο Δήμος μας  προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια ανταλλακτικού  για την επιδιόρθωση […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)  δίμηνης διάρκειας, […]

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ‘’ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΤΗΣ Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ –ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2019’’

ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ.155/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΛΩΡΖ-ΖΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους […]

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ & ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ‘’ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΤΗΣ Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ –ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2019’’

ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ. 155/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΛΩΡΖ-ΖΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του ανοικτού αγώνα […]

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘’ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΗΣ ΑΨΙΔΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ’’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ‘’ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΤΗΣ Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ –ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2019’’

Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ.155/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΛΩΡΖ-ΖΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους Λ/Θ […]