Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή της Υπηρεσίας «Συντήρηση – Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου»

                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ          Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή της Υπηρεσίας «Συντήρηση – Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου […]