ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   […]

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :23292/23-09-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας < Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 >, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολόγγι  21/09/2021 ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                 Αρ.πρωτ.:22199 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                  Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου […]

Πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο μήνες για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   Ι.Π. […]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022   668ΨΩΡΖ-ΠΥΧ-1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝ.ΚΑΤΑΤ.-ΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ2021