ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ (Π.Χ. ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ […]

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, παραχώρησης τμήματος κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Μπότσαρη και λοιπών χώρων στο Μεσολόγγι για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ψυχαγωγίας «Λούνα παρκ» και παγοδρομίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Χριστούγεννα –Πρωτοχρονιά 2022-2023

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διακηρύσσει ότι: τίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η παραχώρηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου επί […]