Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος    Ι.Π.  Μεσολογγίου  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του […]

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμαρχος    Ι.Π.  Μεσολογγίου  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, Φ/Τ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγιου»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  προμήθεια μελανοταινιών εκτυπωτών, Φ/Τ και Τηλεομοιοτυπίας, […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»”

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού , όπως αυτές […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για “ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ Ά ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑΣ για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»”

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  τη διαμόρφωση αύλειου χώρου στον Ά […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS COV 2 για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»”

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  εργασίες προληπτικής απολύμανσης  όλων των δομών […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  Προμήθεια εντύπων εκτυπώσεων – βιβλίων υλικού […]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»

Ο Δήμαρχος   Ι.Π.  Μεσολογγίου  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό (συνοπτικό) διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙEΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 84/2020 (ΑΔΑ:6Κ4ΡΩΡΖ-ΖΧΕ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν […]