ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020/2021

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό η ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –άνω των ορίων- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 4412/16

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) ΓΙΑ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι προβλέπεται  να γίνει η προμήθεια  ειδών διατροφής  για άπορες οικογένειες  στα πλαίσια […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια «Μοκέτας» για τις ανάγκες […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια «Μοκέτας» για τις ανάγκες […]

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για επιλογή αναδόχου , για την  προμήθεια «Τροφίμων –λοιπών ειδών παντοπωλείου- φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νοµικού του Προσώπου  και των σχολικών επιτροπών  (Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστηµα ενός έτους»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 απορ. 2 περ.α΄του  του ν 4412/2016 ως ισχύει, […]