ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια «Μοκέτας» για τις ανάγκες […]

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για επιλογή αναδόχου , για την  προμήθεια «Τροφίμων –λοιπών ειδών παντοπωλείου- φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νοµικού του Προσώπου  και των σχολικών επιτροπών  (Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστηµα ενός έτους»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 απορ. 2 περ.α΄του  του ν 4412/2016 ως ισχύει, […]

διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση μέρους της πλατείας Μπότσαρη και λοιπών χώρων στο Μεσολόγγι για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά 2019-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μέρους της Πλατείας Μπότσαρη στο […]

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών σε Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα […]