Σύσκεψη για τα σχολεία του Δήμου

Με τη συμμετοχή των διευθυντών, καθηγητών και δασκάλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, πραγματοποιήθηκε […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την  20-11-2019,  ημέρα Τετάρτη  και […]