Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ως αγγελιοφόρων για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019

Α Π Ο Φ Α Σ Η 901 / 2019 Ο Δήμαρχος Ι. Π. Μεσολογγίου 1. Τις διατάξεις του άρθρων […]

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειώ

O Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06. Τις διατάξεις του άρθρου […]