ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                          

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                     

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                           

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Τηλέφωνο: 26313-63425-431

Εmail:    kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr

 

                                                           

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

 

Ομάδα Δράσης ένταξης Ρομά-Θέσεις εργασίας

Εξεδόθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους/ες για το έργο “Ομάδα Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά”.

Οι θέσεις που προσφέρονται από το Πρόγραμμα είναι:

  • Ειδικοί Συνεργάτης Κοινωνικών Επιστημών Κεντρικής Ομάδας (Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας)
  • Ειδικοί Συνεργάτες Επιστημών Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Επιστημών Εκπαίδευσης/Προσχολικής Αγωγής)
  • Ειδικοί Συνεργάτες Οικονομικών Επιστημών /Επιστημών Διοίκησης
  • Ειδικοί Συνεργάτης Πολιτικός Μηχανικός
  • Ειδικός Συνεργάτης Νομικών Επιστημών
  • Ειδικοί Συνεργάτες Διαμεσολαβητές Ρομά (Απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 28.05.2021 και ώρα 13:30.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης  για την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, η ελληνική πολιτεία ανέπτυξε την “Εθνική Στρατηγική Ενταξης των Ρομά” (ΕΣΚΕ-Ρομά) .

Στόχος της “Εθνικής Στρατηγικής Ενταξης των Ρομά” είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικής ένταξης αυτών. Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος εξυπηρετείται από 3 επιμέρους γενικούς στόχους

α) Εξασφάλιση και εγγύηση του “κατοικείν”.

β) Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης.

γ) Ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά.

 

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ   https://bit.ly/3aKMEmx

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσίευση στο Facebook