Πίνακας συμμετεχόντων και αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών στα πλαίσια των δράσεων για την Πολιτική Προστασία – Πυροπροστασία στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε τον πίνακα συμμετεχόντων και τον πίνακα ονομαστικής κατάστασης προσληφθέντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook