ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Μεσολόγγι, 31/05/2021

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                        

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ      

KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                                                                                                                                                                                           

∆ιεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31     `

Τηλ.: 2631363431-425 Fax: 2631363457

 

Email: kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Καραπάνος Νίκος, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου,  μέσω της κοινωνικής δομής του  Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, στα πλαίσια υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων,  για την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, που διαβιούν στον Δήμο μας,  καλεί   τους δημότες οι οποίοι ανήκουν στις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

 

α. Άτομα με  αναπηρίες,

β. Πολύτεκνους,

γ. Τρίτεκνους,

δ. Μονογονεϊκές οικογένειες, 

ε. Ανέργους,

στ. Ηλικιωμένους

Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η δημιουργία ενός Μητρώου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων καταγραφής Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, για  μέτρα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης.

 

Όσοι  επιθυμούν θα πρέπει να απευθύνονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 9:00-14:00,  στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά,  για την καταγραφή τους ή μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο email:  kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr  συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο με τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 

  • Ειδικό έντυπο ( δίδετε από την υπηρεσία )
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μέσω ΚΕΠ)
  • Ε1 και εκκαθαριστικό της τελευταίας φορολογικής δήλωσης
  • Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος
  • Βεβαίωση ανεργίας
  • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ( εφόσον υπάρχει)
  • Δελτίο Ταυτότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά (Σταυροπούλου 31, ισόγειο – Ραδιομέγαρο). Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2631363425- 2631363431.

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ(1)

Δημοσίευση στο Facebook