ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ : 4-11-2021            

          

Ταχ. Δ/νση      :  πρ. Στρατόπεδο Καψάλη     

Ταχ. Κώδικας  :  30200                                                                                                                         

Τηλέφωνο       :  26310-23264

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές όπως χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ στην περιοχή ευθύνης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Μετά από την δημοσίευση    της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡ0ΝΤΟΣ για μητρώο μηχανημάτων έργου ιδιωτών Δήμου Μεσολογγίου(1)

Δημοσίευση στο Facebook