ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε να προσέλθετε την 26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σταυροπούλου 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα: Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 και εισήγηση προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ημέρα Δευτέρα 29-10-2018 την ίδια ώρα. (Η σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου – Ω3Φ7ΩΡΖ-8ΧΡ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοσίευση στο Facebook