Από την Διεύθυσνη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι :

“Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 02-08-2022 επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των αδιάθετων αγροτεμαχίων βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Νεοχωρίου, Κατοχής και Λεσινίου της Δ.Ε. Οινιαδών του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω μη κατακυρώσεως του αποτελέσματος της πρώτης δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου, που δεν κατέστη δυνατόν να επανασυσταθεί.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με το θέμα.”

Δημοσίευση στο Facebook