Άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από 2 Σεπτεμβρίου 2022.
Δείτε αναλυτικά τον προσωρινό πίνακα κατάταξης στο κάτωθι συνημμένο αρχείο
Δημοσίευση στο Facebook