ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ2022

 

Δημοσίευση στο Facebook