Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων της ΟΧΕ για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (Υποστηρικτική μελέτη κυκλοφοριακού σχεδιασμού για την υποβοήθηση της ΔΤΥ του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου στη σύνταξη της μελέτης « Βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλαση της αρτηρίας Ναυπάκτου- Παπαδιαμαντοπούλου στο εντός σχεδίου τμήμα της)» με MIS 5010969.

 

Πρόσκληση Δημάρχου

ΤΕΥΔ

 

Δημοσίευση στο Facebook