ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #35.000,00€#

 ΗΤΟΙ:ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:28.225,80€

Φ.Π.Α. 24%:6.774,20€

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Δημοσίευση στο Facebook