Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ενημερώνει τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, ότι από 1 Ιανουαρίου 2019 την ευθύνη πληρωμής τους την έχει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας.

Βάσει της υπ’αριθ. Δ12α/Γ.Π. οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β’5855) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ο χρόνος καταβολής των προνοιακών επιδομάτων του Διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 θα οριστεί από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος πλέον είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την καταβολή τους.

Ήδη ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου από τις 7 Ιανουαρίου 2019 έχει αποστείλει τις καταστάσεις των δικαιούχων στον οργανισμό, καθώς και στην Περιφερειακή Δ/νση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας Πανεπιστημίου 168 Πάτρα, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων, ενώ είχε προθεσμία έως τις 15 Ιανουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες είτε δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, είτε νέοι θα πρέπει να απευθύνονται μόνο στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 τηλέφωνο επικοινωνίας 26313 63417), για νέες παροχές ή τροποποιήσεις υπάρχουσας, το οποίο θα εξυπηρετεί τους πολίτες στην ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως τους στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, μετά τις 15 Ιανουαρίου.

 

Η Προϊσταμένη

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Ζαΐμη Ευστρατία

 Κατεβάστε το Δελτίο τύπου

 

Δημοσίευση στο Facebook