Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία που αποδίδει στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας και της ποιότητας ζωής της πόλης και στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και να μετατρέψει την πόλη του Μεσολογγίου σε μία βιώσιμη πόλη ξεκίνησε τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία ειδικών σε θέματα αστικών μεταφορών και στρατηγικού σχεδιασμού.

   Συγκεκριμένα, ο Δήμος επιδιώκει την κατάρτιση ενός σχεδίου το οποίο θα ορίζει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του για τις μετακινήσεις τόσο των πολιτών όσο και των αγαθών με τρόπο ολοκληρωμένο και πλήρως εναρμονισμένο στις ευρωπαϊκές πολιτικές περί βιώσιμης ανάπτυξης. Το Σ.Β.Α.Κ, ως αποτέλεσμα συμμετοχικών διαδικασιών μεταξύ πολιτών, λοιπών τοπικών αρχών, φορέων μεταφορικού έργου και άλλων εμπλεκομένων, επιχειρεί να αποτελέσει ένα εργαλείο σχεδιασμού αποδεκτό από την ευρύτερη τοπική κοινωνία και να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της καθημερινής ζωής όλων των πολιτών, επαγγελματιών και επισκεπτών της πόλης εξασφαλίζοντας την ασφαλή, εύκολη, απρόσκοπτη και περιβαλλοντικά συμβατή πρόσβαση αυτών σε όλες τις δραστηριότητες της πόλης.

   Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο χάρη στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, έχει προϋπολογισμό 40.000 ευρώ και πρόκειται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019. Μέσα από το Στρατηγικό αυτό κείμενο επιδιώκεται η διαμόρφωση του οράματος και η ωρίμανση των μέτρων εκείνων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου από τους πολίτες και η συμμετοχή τους σε κρίσιμα ορόσημα αυτού αποτελούν βασικές παράμετροι της επιτυχίας του Σ.Β.Α.Κ. Οι πολίτες θα γίνουν συμμέτοχοι στις διαδικασίες του σχεδιασμού και θα συνδράμουν με τις απόψεις τους στην διαμόρφωση της εικόνας της πόλης που θέλουν να ζουν.  

 Κατεβάστε το Δελτίο τύπου

Δημοσίευση στο Facebook