Δ   Ε   Λ   Τ   Ι   Ο            Τ   Υ   Π   Ο   Υ

 

 

Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2024 ( γεννηθέντων το έτος 2003 ), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας» , όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του άρθρου 16 του Ν. 2119/93 «περί μητρώων αρρένων»,

 

παρακαλούνται οι γεννηθέντες το έτος 2003 , να προσέλθουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα (Σταυροπούλου 31 Ραδιομέγαρο), για να δηλώσουν εγγράφως τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης , οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτών.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει το αργότερο έως το τέλος Απριλίου 2019.

 

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

 

 Κατεβάστε το Δελτίο τύπου

Δημοσίευση στο Facebook