Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε, την Τρίτη 19 Μαρτίου και ώρα 10.30 π.μ., στο Ανοιχτό Εργαστήριο με τίτλο «Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Μηχανικής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Παράκτιας Διάβρωσης σε Ελλάδα και Ιταλία» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου TRITON. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείο Βάσως Κατράκη (Αιτωλικό, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου). Το έργο TRITON στοχεύει στη άμβλυνση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών, γεφυρώνοντας το χάσμα στην εφαρμογή της πολιτικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) στις περιοχές παρέμβασης και βελτιώνοντας την ενσωμάτωση της ΟΔΠΖ στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό και την κοινωνικό-οικονομική πολιτική. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των Δημοτικών και Περιφερειακών υπηρεσιών, σχετικών φορέων και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για τις δράσεις του έργου TRITON στην περιοχή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, η οποία έχει επιλεχθεί ως κύρια περιοχή παρέμβασης από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών ώστε να προωθηθεί η ολοκληρωμένη υλοποίηση των δράσεων και η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Η ενεργή συμμετοχή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη μίας συνεργασίας που θα διευκολύνει την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των μεθόδων και των εργαλείων που θα αναπτυχθούν από τους συντελεστές του έργου TRITON στις διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού σε τοπική κλίμακα.

 

Με εκτίμηση,

Σπυρίδων Σπυρίδων

Πρόεδρος ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη

 

 Πρόγραμμα

 Πρόσκληση

Αίτηση συμμετοχής

Δημοσίευση στο Facebook