ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020 – Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό / δήμο

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020 – Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων

 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020 – Πίνακας εκπρόθεσμων αιτήσεων

Δημοσίευση στο Facebook