Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία που θα λήγει στις 31/12/2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

 • Tων τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 • των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 • των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 • των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 • των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 • των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων

Εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή).

 • Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη πρόθεσή τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης, το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2019 με τους εξής τρόπους:

 • Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Π. Σταυροπούλου 31) στην υπάλληλο του Δήμου κα. Ιωάννα Τσέλιου 26313-60984, 2631360993
 • Με fax στο τηλ. 26310-25041 και e-mail: messolonghi@1426.syzefxis.gov.gr

 

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Κώστας Λύρος

 

 Πρόσκληση

 ΑΙΤΗΣΗ Δημότες

 ΑΙΤΗΣΗ Φορείς

 

 

Δημοσίευση στο Facebook