Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Νίκου Καραπάνου γίνεται γνωστό ότι: Στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την αντικαπνιστική νομοθεσία και σε εφαρμογή του Άρθρου 17 ¨Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους – Τροποποίηση του Ν. 3730/2008 & 3370/2005¨ του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/03-08-2010), παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αμιγών επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου να προμηθευτούν το προβλεπόμενο, κατ΄ Άρθρο 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720/2010 K.Y.A.(ΦΕΚ 1315/Β΄/25-08-2010) «Βιβλίο Αναφορών Ν. 3868/2010», η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική και η θεώρησή του γίνεται από την Υπηρεσία του Δήμου μας, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, με την απλή προσκόμιση φωτοαντιγράφου της άδειας λειτουργίας ή γνωστοποίησης του καταστήματος και μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

Το Βιβλίο Αναφορών, το οποίο πωλείται στα Βιβλιοπωλεία, είναι ένα κοινό 100φύλλο τετράδιο, με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4.

Η μη τήρηση του Βιβλίου Αναφορών αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά την διεξαγωγή ελέγχου»), συνεπάγεται δε πρόστιμο, όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α της ανωτέρω Κ.Υ.Α.[«500 € για κάθε παράβαση. Ειδικότερα στα Κ.Υ.Ε. όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό τους χώρο: σε δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 500 € και σε δημοτικά διαμερίσματα άνω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 600 € »].

Aνακοινωση σχετικά με το βιβλίο αναφοράς καπνίσματος

Δημοσίευση στο Facebook