Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Νίκου Καραπάνου γίνεται γνωστό ότι:

Ενημερώνονται οι κάτοικοι της Τοπικής Ενότητας ΛΕΣΙΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου,  των οποίων οι κύριες οικίες και οι οικοσκευές επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – πλημμύρα  της 3ης Οκτωβρίου 2019, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Κοινοτικό κατάστημα Λεσινίου την Τρίτη 22 Οκτωβρίου και Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 από 09:00 π.μ. έως 13:00.μ.μ.  Η υποστήριξή τους και η εξυπηρέτησή τους,  θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας και παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ή  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
  2. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Έντυπο Ε1) ΕΤΟΥΣ 2018
  3. ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΡΙΤΩΝ  ΠΟΥ  ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ  ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  2018 (Ε1)  ΠΟΥ  ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ  ΤΗΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
  4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ  (Ε2)
  5. ΕΝΤΥΠΟ (Ε9)  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ  ΑΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  ΘΑ  ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  «ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»
  6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
  7. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΕΠΑ)  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Εφιστούμε την προσοχή των κατοίκων που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες, ότι η τελευταία ημερομηνία για την κατάθεση του αιτήματος τους στο Δήμο μας, είναι η 1η Νοεμβρίου 2019 Ημέρα Παρασκευή. Μετά από αυτή την ημερομηνία οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξεταστούν από τις επιτροπές,  σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.  33862/6-5-2019 (1699 τ.Β΄).

 

 Δείτε την Ανακοίνωση

Δημοσίευση στο Facebook