ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την  20-11-2019,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ./ Μεσολόγγι),  σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 & το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση  και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

«Γνωμοδότηση επί  του  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020 και εισήγηση προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ημέρα Πέμπτη 21-11-2019  την ίδια ώρα.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Ιωάννης Τσώλος

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δημοσίευση στο Facebook