Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και η ERFC στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MUSE” Development and valorisation of port museums as natural and cultural heritage sites”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στις επιχειρήσεις της περιοχής, στον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου, στους τοπικούς επαγγελματικούς συλλόγους, στους επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής και σε όποιον άλλον έχει ενδιαφέρον για την προώθηση της περιοχής, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμπεριληφθούν τα στοιχεία τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου https://www.muse-project.net/.

Το έργο “MUSE” Development and valorisation of port museums as natural and cultural heritage sites” έχει στόχο να υποστηρίξει σθεναρά την ιδέα της δημιουργίας ενός Δικτύου port museums ως μέσου ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της αξιοποίησής της, για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των τριών περιοχών του διασυνοριακού έργου (Τρικάζε της Ιταλίας, Κέρκυρα και Μεσολόγγι-Αιτωλικό).

Σκοπός της πλατφόρμας του έργου είναι να καταστούν οι ως άνω περιοχές ένας δυναμικός τουριστικός προορισμός μέσω της δημιουργίας τουριστικών θεματικών διαδρομών και του σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών εκδηλώσεων. Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να διαφημίσουν (δωρεάν) τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα τους.

Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα (στα ελληνικά και στα αγγλικά).

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ MUSE

Δημοσίευση στο Facebook