Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12 το μεσημέρι, οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου MUSE, αφού πρώτα συναντηθούν και συζητήσουν με τους τοπικούς φορείς, θα δώσουν συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσουν το έργο και θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με τους σκοπούς του, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τα οφέλη για την περιοχή. Αμφότερες οι ανωτέρω εκδηλώσεις, που συνδιοργανώνονται από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το European Regional Framework for Cooperation (ERFC), θα φιλοξενηθούν στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών-Μουσείο «Βάσω Κατράκη» στο Αιτωλικό.

Τα οικομουσεία (port museums) ως «ανοικτά» μουσεία και προνομιακά σημεία αναφοράς για την έρευνα, ανταλλαγή εμπειριών και υλοποίηση εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων που συνδέονται με τη ναυτική και αλιευτική παράδοση της περιοχής προσπαθούν να αναπτύξουν δράσεις σε περιοχές που απειλούνται από μείωση του πληθυσμού λόγω υποαπασχόλησης.

Το port museum θα λειτουργήσει στο Αιτωλικό, με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική και ναυτική κληρονομιά της περιοχής, μέσω της εμπλοκής της τοπικής κοινότητας, και να λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της προώθησης ενός μοντέλου υπεύθυνου και αειφόρου τουρισμού.

Μέσα στους στόχους τους έργου είναι και η δημιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου μεταξύ των τριών port museums των οποίων χρηματοδοτείται η ίδρυση και λειτουργία: στην Ιταλία, στο Tricase• στην Ελλάδα στο Αιτωλικό και στην Κέρκυρα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ισχυροποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ανωτέρω περιοχών και τη δημιουργία ελκυστικών τουριστικών προορισμών.

Το MUSE είναι ένα από τα 41 έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Είναι ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον καθορισμό μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας για την προώθηση μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών των περιοχών αυτών.

   Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου συμμετέχει στο πρόγραμμα με την κατασκευή και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου Θαλάσσιας Κληρονομιάς (μουσείο Λιμένος) στη θέση «Εξέδρα» στο Αιτωλικό, προϋπολογισμού 360.000

Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δημοσίευση στο Facebook