ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Ανακοίνωση

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ»

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους. Επίσης να προβούν σε ανάλογο καθαρισμό και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό και βεβαιώνει σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώθηκαν τη δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους σύμφωνα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26.

Παρακαλούνται λοιπόν οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του αφού κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook