Σε δήλωσή του για την ανάγκη απομάκρυνσης των εγκαταλειμμένων  αυτοκινήτων ο Δήμαρχος Κώστας Λύρος αναφέρει: «Η εγκατάλειψη αυτοκινήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα στους δρόμους, πέρα από την αισθητική πλευρά και την δυσλειτουργία, ενέχει κι έναν ακόμη κίνδυνο. Αυτό της δημιουργίας εστιών μόλυνσης, καθώς στα οχήματα αυτά συγκεντρώνονται πληθυσμοί τρωκτικών.

Για λόγους αποκατάστασης της αισθητικής και της ομαλής λειτουργίας του αστικού ιστού, αλλά και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, καλούμε τους ιδιοκτήτες των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων να τα απομακρύνουν από δημόσιους δρόμους ή χώρους, εντός του επομένου 15μέρου.

Μετά τo πέρας του 15μέρου, οι υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να εφαρμόσουν τα νόμιμα, για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Στόχος μας είναι η βελτίωση των συνθηκών και η διασφάλιση ποιότητας ζωής σε κάθε επίπεδο. Θεωρούμε πως σ αυτή την προσπάθεια θα έχουμε την συνεργασία των πολιτών».

Εκ του Γραφείου Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου

Δημοσίευση στο Facebook