Λόγω της συμμετοχής του Δημάρχου Κώστα Λύρου στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε., η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 19 Ιουνίου Ώρα του Δημότη δεν θα πραγματοποιηθεί.

Δημοσίευση στο Facebook