Υπογράφηκαν από τον Κώστα Λύρο η ολοκληρωμένη παρέμβαση για το Κλειστό Γυμνασίου – Λυκείου Νεοχωρίου  και η αποκατάσταση οδοποιίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Δυο σημαντικά έργα υπογράφηκαν  σήμερα από το Δήμαρχο Κώστα Λύρο . Πρόκειται για την Αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου – Λυκείου Νεοχωρίου, ευρώ και την  Αποκατάσταση Οδοποιίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Το πρώτο έργο έχει προϋπολογισμό 74.000 και περιλαμβάνει εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου – Λυκείου Νεοχωρίου όπου  κατά το παρελθόν είχε τοποθετηθεί μόνο μεταλλική κατασκευή για την αύξηση του ωφέλιμου ύψους του. Ωστόσο, χρειάζεται εκτεταμένη παρέμβαση καθώς έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ουσιαστική συντήρηση παρουσιάζοντας εικόνα εγκατάλειψης.

Οι εργασίες της παρέμβασης αποσκοπούν στο να καταστεί το κτήριο πλήρως λειτουργικό και να τεθεί στην διάθεση των μαθητών του Γυμνασίου – Λυκείου Νεοχωρίου. Πέρα από τις εσωτερικές κι εξωτερικές παρεμβάσεις, στο γυμναστήριο θα τοποθετηθεί επίσης νέο αθλητικό δάπεδο, θα γίνει διαμόρφωση εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων, μονώσεις για προστασία από την υγρασία κι άλλες εργασίες. Ταυτόχρονα θα διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου το κτήριο να είναι απολύτως ασφαλές και να καλύπτει κάθε απαιτούμενη επάρκεια.  Η αποπεράτωση του κτηρίου, ήταν μια δέσμευση της νέας δημοτικής αρχής προς τη νεολαία των Οινιαδών που γίνεται πράξη με τις σημερινές υπογραφές.

Ακολούθως το δεύτερο έργο που αφορά την Αποκατάσταση οδοποιίας  στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, προβλέπει παρεμβάσεις αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων για την ανακατασκευή των σημείων όπου έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες φθορές. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ και θα διαρκέσει 8 μήνες.

Δημοσίευση στο Facebook