Σε συνέχεια της σύσκεψης που συγκάλεσε η Επιτροπή «Ιερά Πόλις Μεσολογγίου Επανάσταση Αυτοθυσία», γίνεται γνωστό ότι ξεκινά η διαδικασία αποστολής και συγκέντρωσης των προτάσεων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η αποστολή μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ierapolis2021@gmail.com και σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στην διεύθυνση Αθ. Ραζηκότσικα 12  με την ένδειξη: Για την Επιτροπή «Ιερά Πόλις Μεσολογγίου Επανάσταση Αυτοθυσία».

Σημειώνεται πως η αποστολή των προτάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 7η  Σεπτεμβρίου 2020.

Πληροφορίες στα τηλ: 26313-60903 / 26310-27268  

 

Δημοσίευση στο Facebook