Το Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΑΔΟΚΗΣ» το οποίο εδρεύει στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου (οδός Γρηγορίου Χονδρού και Καντό) με ΑΦΜ 998505489 – Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου και εκπροσωπείται νόμιμα με την από 10-12-2018 και με αριθμό κατάθεσης 3/2019 αίτησή του ενώπιον του Εφετείου Πατρών η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση δια της από 4-3-2020 και με αριθμό κατάθεσης 18/2020 κλήση του που κοινοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο απ’ τον Υπουργό Οικονομικών, κάτοικο Αθηνών και συζητείται στην δικάσιμό του της 21-1-2021 και ώρα 10:00 π.μ. αιτείται να αναγνωρισθεί και βεβαιωθεί από το Δικαστήριο αυτό ότι η θέληση του διαθέτη Μιχαήλ Κοντομίχαλου, που περιέχεται στην υπ’ αριθ. 6578/29-10-2014 δημόσια διαθήκη του δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και η θέληση του διαθέτη, θα εξυπηρετηθεί και ικανοποιηθεί πληρέστερα με την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του.

 

Μεσολόγγι 6-7-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δημοσίευση στο Facebook