ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Υποβολή αντιρρήσεων επί της μοριοδότησης υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο (στο email: work@2608.syzefxis.gov.gr) εντός δύο (2) ημερών από την έκδοσή τους (3 και 4 Σεπτεμβρίου 2020).

Δημοσίευση στο Facebook