Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Κατοχής

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Έκταση: 40τμ

Πόλη: Κατοχή

Δήμος: Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Οδός: Κάτω Πλατεία

Είδος: Κατάστημα

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα  Ώρα Έναρξης 10.00 π.μ. Ώρα Λήξης 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος).

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 90,00 ευρώ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με δικαιολογητικά, ως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 209/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 67ΔΣΩΡΖ-ΣΗΞ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου στην οδό Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, στο Μεσολόγγι, στα γραφεία της Δ.Ε. Οινιαδών (Νεοχώρι) και στα γραφεία της Δ.Ε. Αιτωλικού στις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας , στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.messolonghi.gov.gr στη Διαύγεια ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς επίσης στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών και της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

 

Σπυρίδων Καρβέλης

 

Περίληψη διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 67ΔΣΩΡΖ-ΣΗΞ- 209

 

Δημοσίευση στο Facebook