Ανακοινώνουμε ότι αναστέλλουμε προσωρινά την έναρξη υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης για την ΣΟΧ 2/2020  για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με  ΑΔΑ: ΩΝΞ7ΩΡΖ-6ΧΗ.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση ορίζοντας την σχετική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

         

    

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

Δημοσίευση στο Facebook