Για λόγους πρόληψης και προστασίας της υγείας υπαλλήλων και πολιτών, με απόφαση του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστα Λύρου, οι υπηρεσίες που στεγάζονται στο κεντρικό κτήριο του Δημαρχείου (Σταυροπούλου 31 – Ραδιομέγαρο) θα παραμείνουν κλειστές κατά τις ημέρες Τρίτη 24/11, Τετάρτη25/11 και Πέμπτη 26/11, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απολύμανση των χώρων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος της νόσου covid-19 και υπόπτων κρουσμάτων.Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις Πράξης  Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού > και συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 >    για την διαδικασία με τίτλο : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας < τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού που έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών του SARS-Cov2 ( COVID-19 ) > ,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 24/11/2020  και ώρα 10.00 π.μ   θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία που θα ορισθεί με απόφαση από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Δημοσίευση στο Facebook