Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου συμμετέχοντας στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», που υλοποιείται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», καλεί τους νέους και τις νέες, ηλικίας 18 έως 21 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να περιηγηθούν σε πέντε ξεχωριστές διαδρομές στην Ευρώπη.

Όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου οι υποψήφιοι θα επιλεγούν από την Επιτροπή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης που παρατίθενται παρακάτω.

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, εμβληματική πόλη της Ελληνικής Επανάστασης, συμμετέχει και σε αυτή την διαδικασία με την δέουσα βαρύτητα που προσδίδει ο τόπος ο οποίος έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε.

 

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής

Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επιλογής, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

A/A Κριτήριο Επιλογής Βαθμολογία (μόρια)
1 18-21 ετών

[την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000)]
 On / Off
2 Απολυτήριο λυκείου  On / Off
3 Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1  On / Off
4 Δημότης Ι.Π. Μεσολογγίου  On / Off
5 Βαθμός απολυτηρίου λυκείου  Υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου πολλαπλασιαζόμενος επί 2

(κλίμακα βαθμολόγησης:

0 έως 40 μόρια)

6 Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2/C2 10
7 Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας πέραν της Αγγλικής 1 μόριο για επίπεδο Α1

2 μόρια για επίπεδο Α2

5 μόρια για επίπεδο Β1

10 μόρια για επίπεδο Β2

15 μόρια για επίπεδο Γ1/C1

20 μόρια για επίπεδο Γ2/C2

(σε περίπτωση γνώσης τριών γλωσσών λαμβάνεται υπόψιν ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή στην οποία ο υποψήφιος – η υποψήφια διαθέτει πιστοποίηση μεγαλύτερου επιπέδου)

8 Φοιτητική ιδιότητα 10 μόρια
9 Εκτίμηση ικανότητας στην προφορική ομιλία της αγγλικής γλώσσας, εργασιακή εμπειρία, συμμετοχή σε συλλόγους συναφούς περιεχομένου και ιστορικών γνώσεων της περιόδου 20 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ: 100

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να υποβάλλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής στο e-mail: ierapolis2021@gmail.com εντός της καθορισθείσας προθεσμίας.

Τονίζεται ότι σε συνέντευξη θα κληθούν όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή και πληρούν τα κριτήρια με χαρακτήρα on/off.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου στο τηλ.: 26313 60903 και στο e-mail ierapolis2021@gmail.com.

Επιτροπή «Ιερά Πόλις Μεσολογγίου Επανάσταση Αυτοθυσία»

Δημοσίευση στο Facebook