ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook