Στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’αριθ.πρωτ. 3787/05-03-2021 διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού  για την Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου -οπωροπωλείου ,κρεοπωλείου ,αρτοποιείου ,ζαχαροπλαστείου ,υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ  Πνευματικό -Κοινωνικό -Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  η αποσφράγιση   των   προσφορών  (άρθρο 3.1 Διενέργεια διαδικασίας -αξιολόγηση προσφορών  διακήρυξης ) θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ώρα 11.00 π.μ  (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι ,2ος όροφος ) στις  19/03/2021 ,ημέρα Παρασκευή .

 

Η Προισταμένη Ε.Δ

 

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook