ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΥ 2021 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

 Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Α΄ και Β΄τρίμηνο) οικον. έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

  θεμα 3Β

 θεμα 3Γ

9ΡΕ0ΟΛ1Θ-ΓΑ2 EΓΚΡΙΣΗ XYTA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Για το έτος 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΧΥΤΑ

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_2016

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛΤ 2019