Βασιλείου Σπυρίδωνας του Αναστασίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών της ΔΕ Αιτωλικού

Διαμαντόπουλος Σπυρίδωνας του Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών

Καραπάνος Νικόλαος του Κωνσταντίνου,  Αντιδήμαρχος Θεμάτων Πρόνοιας και Τοπικής Ανάπτυξης

Μελαχρή Περσεφόνη του Σταύρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Αλετράς Αντώνιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος (Χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων)