• Βασιλείου Σπυρίδωνας του Αναστασίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών της ΔΕ Αιτωλικού
  • Διαμαντόπουλος Σπυρίδωνας του Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Καραπάνος Νικόλαος του Κωνσταντίνου,  Αντιδήμαρχος Θεμάτων Πρόνοιας και Τοπικής Ανάπτυξης
  • Μελαχρή Περσεφόνη του Σταύρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου
  • Αλετράς Αντώνιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος (Χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων)