Αλετράς Αντώνιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών

Καραπάνος Νικόλαος του Κωνσταντίνου,  Αντιδήμαρχος Θεμάτων Πρόνοιας , Τοπικής Ανάπτυξης, ΚΕΠ, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολεοδομίας

Μελαχρή Περσεφόνη του Σταύρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Γούργαρη -Θεοδωράκη Γερασιμούλα του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος (Χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων)

Μασαούτης Χρήστος του Νικολάου, Αντιδήμαρχος (Χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού)

 

 Τροποποίηση των αριθ. 1063/2020 , 1200/2020, 1209/2020 και 292/2021 αποφάσεων Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»