Αλετράς Αντώνιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών

Καραπάνος Νικόλαος του Κωνσταντίνου,  Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας-Πολεοδομίας-Οικονομικής Ανάπτυξης

Μελαχρή Περσεφόνη του Σταύρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Γούργαρη -Θεοδωράκη Γερασιμούλα του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος (Χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων)

Μασαούτης Χρήστος του Νικολάου, Αντιδήμαρχος (Χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού)

Σωτηρακόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, άμισθος Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας

 

 

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θητεία από 8-11-2021 έως και 8-11-2022 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων