Ανακοινώθηκαν από το Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καθ’ ύλην και κατά τόπο, ως ακολούθως:

1) Καρβέλης Σπυρίδων Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Αναπληρωτής Δημάρχου)

2) Καραπαπάς Γεώργιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων-Μελετών –Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Παράλληλα, αναλαμβάνει την ευθύνη αντιμετώπισης θεμάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας.

3) Σταράμος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Αισθητικής Αναβάθμισης, Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής & Ανάπτυξης, καθώς επίσης την αξιοποίηση Αναπτυξιακών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Παράλληλα αναλαμβάνει την ευθύνη για το συντονισμό και την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

4) Ψυλογιάννης Σπυρίδων Αντιδήμαρχος (χωρική ευθύνη Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού) και ευθύνη του Τμήματος Πρασίνου για όλο τον Δήμο.

5) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος (χωρική ευθύνη Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών) και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης