Στοιχεία Επικοινωνίας
    Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι, τ.κ 30200  Τηλ: 2631360913, 2631360993 Fax: 2631025041 Email: messolonghi@1426.syzefxis.gov.gr