ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Μεσολόγγι Άγιος Γεώργιος Άγιος Θωμάς Άνω Κουδούνι Ελληνικά Ευηνοχώρι Μούσουρα Ρέτσινα

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Αιτωλικό Άγιος Ηλίας Σταμνά Φραγκουλαίικα Χρυσοβέργι

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Κατοχή Νεοχώρι Γουριά Λεσίνι Μάστρο Πεντάλοφο