Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης (Τέντες) στο κτίριο για τις ανάγκες του Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  Προμήθειας και τοποθέτησης ειδών σκίασης (τέντες) […]

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου […]

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για “Αποκατάσταση φθορών κρηπιδότοιχου & Συντήρηση παραλίας Τουρλίδας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος  Ι.Π.  Μεσολογγίου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού – Λιπάσματα , […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  Προμήθεια εντύπων – βιβλίων Παιδικών σταθμών […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για “Προμήθεια ειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του διαθέσιμου λογισμικού για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  ειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του διαθέσιμου λογισμικού, […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για “Ανάθεση Υπηρεσιών, Οικολογικό Υγρό Πλύσιμο και καθάρισμα των μοκετών, τίναγμα, στέγνωμα, συσκευασία και φύλαξη αυτών για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  ανάθεση υπηρεσιών Οικολογικό υγρό πλύσιμο και […]