Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 23-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ./ Μεσολόγγι), σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 & το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

“Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020”

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ημέρα Τρίτη 24-12-2019 την ίδια ώρα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ιωάννης Τσώλος

 

 Πρόσκληση Δ.Σ. επιτροπής διαβούλευσης

 

 

Δημοσίευση στο Facebook